Llengua catalana


55 Estudiantes
10/10 Puntuación

Escoge lo que necesites...


Inclou:
 • Pack de vídeos amb tot el contingut pràctic i teòric per preparar l'examen de Català de la Selectivitat 2021 a Catalunya.
 • Inclou tot el temari que entrarà a l'examen oficial.
 • Seguiment del profesor per poder fer preguntes.
 • Material extra: tests per practicar, exàmens explicats i resolts i apunts preparats pels millors profesors.
 • Idioma curs: català

Secciones: 10 Tiempo total: 12 horas 48 minutos

 1. L’oració composta. Part 1 16 minutos
 2. L’oració composta. Part 2 26 minutos
 3. L’oració composta. Part 3 16 minutos
 4. Resum de l’oració composta 9 minutos
 5. Resum mapa mental de l’oració composta 14 minutos
 6. Exercicis de sintaxi per practicar (arxius) 10 minutos
 7. Examen de sintaxi (sistema arbòric) amb solucions 11 minutos
 8. Examen de sintaxi amb solucions 24 minutos

 1. Anàlisi de Mirall trencat de Mercè Rodoreda 26 minutos

 1. Anàlisi de Terra Baixa d’Àngel Guimerà 16 minutos

 1. Teoria de la fonètica de les consonants (part 1) 23 minutos
 2. Teoria de ls fonètica de les consonants (part 2) 17 minutos
 3. Teoria de la fonètica de les vocals 22 minutos
 4. Fenòmens de contacte vocàlic 5 minutos
 5. Llistat dels diftongs fonètics normatius 11 minutos
 6. Teoria de la síl·laba 14 minutos
 7. Exercicis de fonètica per practicar (arxius) 10 minutos
 8. Exercicis de la teoria de la síl·laba amb solucions 8 minutos
 9. Exercicis de fonètica amb solucions (part 1) 21 minutos
 10. Exercicis de fonètica amb solucions (part 2) 26 minutos
 11. Examen de fonètica 17 minutos

 1. Teoria dels pronoms febles (part 1) 19 minutos
 2. Teoria dels pronoms febles (part 2) 26 minutos
 3. Resum de la teoria de pronoms febles 20 minutos
 4. Exercicis de pronoms febles per practicar 10 minutos
 5. Test dels pronoms febles 20 minutos
 6. Examen de pronoms febles 14 minutos

 1. Teoria dels usos del per què, perquè o per a què 11 minutos
 2. Exercicis dels tipus de perquè amb solucions 13 minutos
 3. Teoria del usos del què, que 9 minutos
 4. Exercicis dels tipus de què (arxius) 10 minutos
 5. Exercicis dels tipus de què amb solucions 12 minutos
 6. Teoria dels usos del sinó o si no 4 minutos
 7. Exercicis del sinó o si no (arxius) 5 minutos
 8. Exercicis dels tipus de sinó o si no amb solucions 6 minutos
 9. Exercicis de gramàtica (arxius) 10 minutos
 10. Examen de gramàtica amb solucions 24 minutos

 1. Exercici de tipologia textual per practicar 5 minutos
 2. Exercici de tipologia textual (solució explicada) 9 minutos

 1. Els 12 manaments per fer un article d’opinió 13 minutos
 2. Esquema per fer un article d’opinió 5 minutos
 3. Esquema per fer una carta formal 6 minutos
 4. Exemples de redaccions corregides de les PAU (part 1) 14 minutos
 5. Exemples de redaccions corregides de les PAU (part 2) 11 minutos
 6. Exemples de dos articles d’opinió ben escrits 8 minutos

 1. Examens pràctic de llengua catalana (arxius) 30 minutos
 2. Model 1. Examen pràctic de selectivitat 29 minutos
 3. Model 2. Examen pràctic de selectivitat 19 minutos
 4. Model 3. Examen pràctic de selectivitat 18 minutos
 5. Model 4. Examen pràctic de selectivitat (llengua catalana normativa) 22 minutos

Tus amigos también han comprado estos cursos

34.99 €

Llengua Castellana


Añadir al carrito
34.99 €

Matemàtiques


Añadir al carrito
34.99 €

Matemàtiques Ciències Socials


Añadir al carrito
34.99 €