Matemàtiques Ciències Socials


89 Estudiantes
10/10 Reviews

Escoge lo que necesites...


Inclou:
 • Pack de vídeos amb tot el contingut pràctic i teòric per preparar l'examen de selectivitat 2021 a Catalunya.
 • Inclou tot el temari que entrarà a l'examen oficial.
 • Seguiment del profesor per poder fer preguntes.
 • Material extra: tests per practicar, exàmens explicats i resolts i apunts preparats pels millors profesors.
 • Idioma curs: castellano

Secciones: 6 Tiempo total: 6 horas 58 minutos

 1. Introducción a la parte teórica 3 minutos
 2. Operaciones con Matrices. Matriz Inversa 12 minutos
 3. Teorema de Rouché-Frobenius. Clasificación 22 minutos
 4. Sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss 19 minutos
 5. Problemas de programación lineal 20 minutos
 6. Estudio de funciones 26 minutos
 7. Cálculo de derivadas de funciones + TVM 19 minutos

 1. Introducción a la parte de ejercicios resueltos 2 minutos
 2. Resolución examen Junio 2020 Serie 3 1 minuto
 3. Ejercicio 1 7 minutos
 4. Ejercicio 2 12 minutos
 5. Ejercicio 3 29 minutos
 6. Ejercicio 4 17 minutos
 7. Ejercicio 5 14 minutos
 8. Ejercicio 6 9 minutos

 1. Resolución examen Junio 2020 Serie 1 1 minuto
 2. Ejercicio 1 9 minutos
 3. Ejercicio 2 11 minutos
 4. Ejercicio 3 10 minutos
 5. Ejercicio 4 19 minutos
 6. Ejercicio 5 15 minutos
 7. Ejercicio 6 14 minutos

 1. Resolución examen Junio 2019 Serie 4 1 minuto
 2. Ejercicio 1 4 minutos
 3. Ejercicio 2 19 minutos
 4. Ejercicio 3 9 minutos
 5. Ejercicio 4 9 minutos
 6. Ejercicio 5 10 minutos
 7. Ejercicio 6 7 minutos

 1. Resolución examen Junio 2019 Serie 1 1 minuto
 2. Ejercicio 1 8 minutos
 3. Ejercicio 2 9 minutos
 4. Ejercicio 3 4 minutos
 5. Ejercicio 4 9 minutos
 6. Ejercicio 5 16 minutos
 7. Ejercicio 6 5 minutos

Tus amigos también han comprado estos cursos

34.99 €

Llengua catalana


Añadir al carrito
34.99 €

Llengua Castellana


Añadir al carrito
34.99 €

Matemàtiques


Añadir al carrito
34.99 €